Křečové žíly

Šetrná operace křečových žil

Křečové žíly
Křečové žíly

Onemocnění žil na dolních končetinách patří k civilizačním chorobám, které postihuje více než polovinu populace.
Křečové žíly jsou výrazným kosmetickým defektem. Nicméně kosmetické změny jsou pouze prvním příznakem celkového onemocnění žilního systému na dolních končetinách. Křečové žíly posléze způsobují další, většinou již závažnější projevy choroby. Jsou to pocity tlaku na dolních končetinách, tzv. „těžké nohy,“ kdy nemocný pociťuje ztrátu lehkosti chůze či běhu a má pocit únavy a bolesti. Často se objevují i křeče, zejména v klidové poloze.

Nejmodernějšími a pro pacienta nejšetrnějšími metodami v léčbě uvedeného onemocnění jsou ambulantně prováděné operace křečových žil pomocí laserového paprsku nebo rotujícího katetru. V týmu operatérů pracují lékaři, kteří mají dlouhodobou praxi operativně klasickou metodou. To jim umožňuje srovnání jak vlastního průběhu operace, tak i rekonvalescence. Ze srovnání vyplývá, že z chirurgického pohledu je výsledek operace totožný. Při klasické operaci se v celkové anestezii křečová žíla zničí vytrhnutím z končetiny. Při zákroku prováděném v lokálním znecitlivění se taktéž zničí, ale tepelně či mechanicky a chemicky uvnitř končetiny. Rekonvalescence je nesrovnatelná. V případě klasické operace i několikaměsíční, v případě ambulantního zákroku v podstatě nulová. Nesrovnatelný je i kosmetický efekt, na rozdíl od klasické metody, po které zůstává několik viditelných jizev na bérci, po operaci křečových žil laserem či rotující kličkou je zjizvení minimální.

Metody operace křečových žil jsou vhodné zejména pro pacienty, kteří z pracovních či jiných časových důvodů nemohou podstoupit metodu klasickou, nebo pro pacienty, kteří se obávají celkové anestezie, bolestí následujících po absolvování klasické metody či neakceptují její kosmetický efekt.
EVLT (endovenózní laserová terapie)
ClariVein (endovenózní operace varixů rotující kličkou)

Můžete si prohlédnout videozáznam.

Před ošetřením budete poskytovat informovaný souhlas, který si můžete přečíst zde.

Cena operace křečových žil

Operace křečových žil metodou EVLT (endovenózní laser terapie)
Konzultace 300,-
Předoperační vyšetření 1.000,-
Operační zákrok vč. převazů a pooperačních kontrol 19.000,-
Operace křečových žil metodou Clarivein (rotující klička)
Konzultace 300,-
Předoperační vyšetření 1.000,-
Operační zákrok vč. převazů a pooperačních kontrol 35.800,-
Sklerotizace
Konzultace 300,-
Sklerotizační pěna 800,- / 1 ml
každý další ml 600,- / 1 ml
Rozšířené žilky na nohou
Nd:YAG laser 30,- / 1 puls