Odstranění chrápání (uvulopalatoplastika)

Odstranění chrápání – ORL

Odstranění chrápání
Odstranění chrápání

Znepříjemňujete svému spolunocležníkovi či sobě spánek hlasitými zvuky vycházejícími z vašeho hrdla? Obáváte se kvůli chrápání třeba pobytu v nemocnici nebo dokonce nejezdíte na dovolenou?

Chrápání je pravidelný zvukový jev vznikající při dýchání ve spánku. Vzduch procházející zúženými místy horních cest dýchacích zpravidla rozkmitá měkké patro a čípek. U některých pacientů se jedná pouze o „kosmetickou“ vadu, která má ovšem vážné společenské důsledky, oddělenými ložnicemi počínaje, rozvodem konče.

Některé pacienty ale chrápání „ohrožuje“ na zdraví. Jedná se o tzv. spánkový apnoický syndrom. Zúžená místa horních cest dýchacích se zcela uzavřou a pacient přestane na určitou dobu dýchat.  Nedostatkem  kyslíku  se  vzbudí, začne opět dýchat, ale poté únavou usíná a celý cyklus se opakuje. Přerušovaný spánek je nekvalitní a pacient vstává unaven.

U většiny pacientů lze odstranit chrápání chirurgickým zákrokem asistovaným laserem. Operace se provádí ambulantně v lokálním znecitlivění. Délka vlastního výkonu je zhruba ½ hodiny. Rekonvalescence trvá asi 10 dní. Pooperační stav nevyžaduje pracovní neschopnost, pouze ev. krátkodobé užívání analgetik.

Úspěšnost zákroku do velké míry záleží na správné diagnostice. Proto je nutné před vlastním výkonem podstoupit podrobné předoperační vyšetření. Zpravidla dojde k 70% redukci chrápání, ke zmenšení jeho hlasitosti a frekvence.

Předoperační konzultaci i vlastní zákrok provádí v našem centru prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.

 

Před ošetřením budete poskytovat informovaný souhlas, který si můžete přečíst zde.

Cena odstranění chrápání

Konzultace a vstupní ORL vyšetření 1.800,-
Operační zákrok vč. pooperační kontroly 12.500,-

Specialista na odstranění chrápání ORL je prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. lékař.

prof. MUDr. Jan Klozar CSc.