Odstáté ušní boltce – Otoplastika

Otoplastika a jak probíhá

Otoplastika
Odstáté ušní boltce

Ušní boltce jsou morfologicky velmi rozmanitým orgánem. Proto se při jejich vrozených vadách setkáváme s pestrou škálou tvarů. Nejčastější deformitou jsou ušní boltce odstávající. Stávají se tak zejména estetickým problémem. Otoplastika je operace, jejíž cílem je úprava odstávajících ušních boltců tak, aby byly situovány co nejblíže k hlavě.

Řez, tedy i následná jizva, je umístěn do ohybové rýhy mezi boltcem a záušním prostorem. Během operace se provádí remodelace chrupavky, chirurg kontroluje pozici a tvar obou boltců, aby bylo dosaženo oboustranné symetrie. Vzniklá rána je precizně zašita, zpravidla samovstřebatelnými stehy. Nejčastěji se zákrok provádí v dětském věku mezi 7. a 10. rokem, kdy dochází k ukončení jejich vývoje. V takovém případě je vhodné provést zákrok v celkové narkóze. U starších jedinců se operace běžně provádí v místním znecitlivění, většinou trvá okolo jedné hodiny. Po zákroku je potřeba nosit přes uši „čelenku,“ a to po dobu 3 týdnů 24 hodin denně, což lze i označit za dobu rekonvalescence. Následně stejnou dobu přes noc.

Vrozené preaurikulární výrůstky jsou drobné kožní výrůstky obsahující v některých případech i chrupavku a nacházející se zpravidla před ušním boltcem. Jedná se o výrůstky z doby jeho vývoje. Odstranění kožních útvarů CO2 laserem je jednou z metod, jak tento problém vyřešit. CO2 laser lze nazvat bezdotykovým skalpelem. Řez je naprosto přesný, není odstraněno ani o milimetr tkáně více, než je nezbytně nutné. Vzniklá ranka se zpravidla vzhledem k šetrnosti řezu nemusí šít, zhojí se pouze stroupkem. Zákrok se provádí v místním znecitlivění.

Na ušních boltcích se u starších jedinců často objevují útvary, basaliomy, které je nutné léčit, jelikož patří mezi zhoubné nádory kůže. V hůře dostupných oblastech, jako je právě ušní boltec, je alternativní léčbou k chirurgickému zákroku tzv. fotodynamická terapie.

Úprava odstátých ušních boltců (otoplastika)
Konzultace 300,-
Kosmetická úprava učních boltců od 15.000,-