Odstranění drobných cévních útvarů (névus araneus, hemangiom, rosacea)

Odstranění kožních vad pomocí laseru

Odstranění drobných cévních útvarů

Kožní vady cévního původu mohou mít různou podobu, rozsah, lokalizaci a tudíž také různě ovlivňují život a sebevědomí pacienta. V naptrosté většině případů ho po všech stránkách obtěžují. Vrozený, či v průběhu života vzniklý krevní útvar na obličeji, končetinách nebo trupu lze přitom poměrně spolehlivě odstranit pomocí laseru, šetrně bez zjizvení pokožky.

Nejčastěji se vyskytujícími cévními útvary je tzv. pavouček a hemangiom.

Pavoučkovitý névus (névus araneus) má typický vzhled s centrálně bodovitě prominující kapilárou s paprsky větévek vybíhající do periferie, které připomínají pavouka. Vyskytuje se kdekoliv na těle u dětí i dospělých.

Hemangiom je nezhoubný kožní novotvar červené barvy vzniklý z krevních cév, které vytvářejí prostorovou strukturu. Hemangiomy bývají vrozené, ale mnohé vznikají v průběhu života zejména v důsledku slunění. Často se vyskytují v obličeji či na hrudníku. Postižena však může být i pokožka kdekoli jinde na těle. Pokud nejsou odstraněny, je riziko, že se začnou zvětšovat a jejich chirurgické odstranění bude obtížnější s případnými následky v podobě jizev. Zejména hemangiomy, které se nacházejí na traumatizovaných místech (např. na rtu) by měly být neprodlenně odstraněny.

Odstranění drobných kožních útvarů cévního charakteru se provádí pomocí cévního laseru, v některých případech, u velkých lézí, pomocí CO2 laseru. Cévní laser je v podstatě světelný paprsek o vlnové délce 532 nm. Je přesně zacílen do červeného bodu na kůži. Světelná enegrie je pohlcena krevním barvivem a přeměněna v energii tepelnou. Tepelná energie uzavře ošetřovanou cévku. To pacient pociťuje jako štípnutí. Poté se cévka ještě po dobu několika týdnů vstřebává. Zákrok se provádí ambulantně, odstranění jednoho útvaru trvá maximálně několik minut.

Před ošetřením budete poskytovat informovaný souhlas, který si můžete přečíst zde.

Cena zákroku

Červené žilky v obličeji
Celý obličej 6.000,-
Tváře 3.500,-
Nos 2.500,-
Odstranění drobných cévních útvarů (névus araneus, hemangiom, rosacea)
Pavoučkovitý névus (naevus araneus) 1.200,-
Hemangiom 1.200,-
každý další útvar 800,-
pozn. v případě, že se jedná o velký počet drobných útvarků, orientační cena 1.200,- Kč/cm2