Vyšetření kožních útvarů – počítačová dermatoskopie

Vyšetření dermatoskopem odhalí obávané melanomy

Vyšetření kožních útvarů
Vyšetření kožních útvarů

 

Před odstraněním pigmentovaných (hnědých) kožních lézí je nezbytně nutné vyšetření počítačovým dermatoskopem, protože právě na základě této diagnostiky se rozhodne, jakým způsobem útvar odstranit. V případě, že se jedná o zcela benigní (nezhoubný) útvar, a tudíž je odstraňován pouze z kosmetické indikace, je možné ho odstranit šetrně pomocí laseru, bez následného šití a s minimálním zjizvením.

V opačném případě, kdy se jedná o útvar maligní nebo z malignity podezřelý, a tudíž je jednoznačně indikován k odstranění z léčebně preventivních důvodů, je potřeba jej odstranit jiným způsobem.

Počítačový dermatoskop umožňuje přesné mapování „mateřských znamének“ a vyhodnocení míry jejich nebezpečnosti. Vyšetření počítačovým dermatoskopem je jediný bezpečný způsob včasného odhalení melanomu (vysoce zhoubného kožního nádoru).

Melanom je zhoubný kožní nádor, který může vzniknout z existujícího pigmentového znaménka i ze zdravé kůže. V posledních letech se výskyt melanomů dramaticky zvýšil.  Ačkoliv je 100% vyléčitelný, pokud je objeven včas, mnoho pacientů, často mladých, kvůli němu umírá. Jedinou zcela spolehlivou léčebnou metodou u melanomu je včasné rozpoznání a včasné chirurgické odstranění nádoru.

Počítačový dermatoskop na základě digitální technologie stanoví mnoho specifických rysů pigmentových lézí, které nejsou jinak okem postřehnutelné. Po složité, ale velmi rychlé počítačové analýze sdělí míru nebezpečnosti kožního defektu. Digitalizovaná data jsou zaznamenána na elektronickém médiu a připravena k přesnému porovnání předchozích a současných stavů kožních lézí.

Počítačový dermatoskop tudíž umožňuje přesné sledování „mateřských znamének,“ a to i v libovolném časovém odstupu. Je přesnější než vyšetření pouhým okem a samozřejmě vhodnější pro průběžné monitorování.

Každý člověk by měl sledovat pigmentové projevy své kůže. Má-li „mateřské znaménko“ průměr větší než 5 mm, je-li nesouměrné, nepravidelně ohraničené nebo vyvýšené, rozhodně by měl neprodleně vyhledat lékaře a nechat si znaménko odborně vyšetřit. Zvlášť alarmujícím signálem je, když znaménko svědí či krvácí, nebo dojde ke změně jeho velikosti či barvy.

Na vyšetření počítačovým dermatoskopem (max. 3 útvary) je nutné se objednat stejně jako na vyšetření robotickým dermatoskopem (celotělový screening).