Léčba oparů a jiných onemocnění kožní povahy, laserová sprcha

Léčba oparů a jiných kožních onemocnění

Léčba oparů
Léčba oparů

Slovo laser je zkratkou anglického výrazu Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation,“ což lze přeložit jako zesílení světla pomocí vynucené (stimulované) emise záření,“ česky zkráceně „kvantový generátor světla.“ Z názvu je zřejmé a ze zkušenosti víme, že laser je zařízení, které vydává světlo. Od běžného světla (např. světla žárovky) se však liší tím, že je monochromatické (jednobarevné), koherentní (uspořádané) a má malou divergenci (rozbíhavost).

Vlastností laseru lze úspěšně využít při léčbě mnoha onemocnění jako například opary. Laserová sprcha představuje moderní velkoplošné zařízení pro efektivní léčbu malých (léčba oparů, keloidních jizvev,… ), ale i až 50 cm2 velkých ploch tkání (léčba akné, ekzému… ) laserovým paprskem.  Aplikovaná energie laserové sprchy nezpůsobuje téměř žádný termický ohřev ozařované tkáně. Vyzářená energie laserového paprsku je využita ke zlepšení energetické bilance poškozených buněk. To vede k podpoře imunity cílové tkáně a výrazným hojícím účinkům.

Účinky laseru:

  • zlepšení mikrocirkulace a tím i protizánětlivý, protidermátozní a trofický efekt
  • podpora zvýšení prahu dráždivosti nociceptorů (receptorů bolesti), tedy analgetický (protibolestivý) efekt
  • povzbuzení imunitních pochodů stimulací makrofágů a T-lymfocytů
  • stimuluce produkce fibroblastů, tedy hojení tkání

Laserová sprcha představuje neinvazivní a bezbolestnou léčbu, která obecně řeší akutní, chronické a dlouhodobé obtíže zánětlivého i nezánětlivého charakteru, včetně dlouhotrvajících a špatně se hojících defektů, kdy klasická léčba mívá omezené možnosti a efekt. Metoda je dlouhodobě klinicky ověřena a je zcela bez vedlejších účinků.

Cena léčby oparů

Luminoterapie 650,-