Jizvy

Léčba a odstranění jizev

Odstranění jizev
Odstranění jizev

Jizva vzniká hojením po narušení integrity kůže a zjizvení pokožky nelze definitivně odstranit. Každá jizva vyzrává cca 3-6 měsíců, někdy i 2 roky. Zpočátku je jizva zarudlá, tedy barevně nápadná, s odstupem několika měsíců dochází k jejímu vyblednutí. V optimálním případě nakonec zůstává na kůži pouze bledá linie.

Vedle normálního hojení jizev se může vyskytovat i patologické hojení, kdy dochází k tvorbě keloidních nebo častěji hypertrofických jizev. Taková jizva bývá zejména na exponovaných místech negativně vnímána. I nevzhlednou jizvu lze upravit tak, aby byla co nejméně patrná.

Keloidní jizvy vystupují nad okolní povrch, často svědí. Bývají červené až fialové. Vznikají v okamžiku, kdy tělo nepřestává ani po zhojení dále produkovat kolagen. Mohou se objevit kdekoli na těle, ale nejčastěji se objevují nad hrudníku a zádech. Hypertrofické jizvy se od keloidních liší tím, že zůstávají omezeny na místo původní rány a nešíří se do okolí.

Abychom snížili riziko nežádoucího hojení jizev a urychlili vlastní vyzrávání normálně se hojící jizvy, je potřeba dodržovat určitá opatření. Každou jizvu je vhodné dle doporučení lékaře ošetřovat krémem (mastí). Mezi další postupy, které zamezují tvorbě nevzhledné jizvy, patří tlakové masáže nebo laseroterapie biostimulačním laserem (fototerapie, lumenoterapie). Nevzhlednou jizvu lze pak upravit chirurgicky.

Opakovaná aplikace biostimulačního laseru v dostatečně vysoké dávce na vyzrávající jizvu zabraňuje tvorbě hypertrofických jizev a urychluje jejich vyzrávání. Je však bezpodmínečně nutné použít výkonný přístroj, např. Smartlux, a absolvovat alespoň 10 až 20 sezení.

Z chirurgických řešení je nejefektivnější broušení jizvy pomocí frakčního CO2 laseru.

Ceník odstranění jizev

Frakční CO2 laser
Konzultace 300,-
Horní ret 900,-
Brada 1.800,-
Tváře 1.800,-
Korekce jizev 600,- / 1 cm2