Moderní přístupy v léčbě křečových žil

Křečové žíly jsou nejen kosmetický problém, který postihuje jak ženy tak muže různých věkových kategorií, ale neléčené mohou způsobovat i zdravotní potíže, zejména pak ve vyšším věku např. vznik bércového vředu.

Obecně lze říci, že chirurgická léčba je nezbytná, pokud jsou klinické projevy žilní nedostatečnosti (insuficience). Termín žilní nedostatečnost označuje neschopnost žilně-svalové pumpy dolních končetin dostatečně odčerpat krev k srdci. Příznaky žilní nedostatečnosti trpí více než 50 % západní populace. Nejčastějším klinickým projevem jsou tzv. křečové žíly (varixy). 

Operační léčba je nejefektivnější léčbou onemocnění žilní nedostatečnosti dolních končetin. Operace křečových žil patří mezi poměrně časté výkony, avšak technika a způsob provedení se v posledních letech významně mění. Od klasických operací (stripping – vytržení žíly), prováděných v celkové narkóze za hospitalizace v nemocnici, se stále více pacientů kloní k moderním ambulantním operačním metodám. V tomto článku se zaměříme na dvě v současnosti nejpreferovanější metody. Endovaskulární laserovou  terapie (EVLT) a ClariVein®. Ambulantních metod je samozřejmě více, ale některé jsou překonány nebo se ukázaly býti slepou uličkou v léčbě tohoto civilizačního onemocnění.

Principem obou uvedených metod je tepelné či mechanické poškození výstelky žilní stěny (endotelu) kmenového varixu, aby se následně žíla uzavřela a tím přerušil je žilní tok. EVLT – endovenous laser treatment – spočívá v destrukci kmenového varixu pomocí laserového vlákna. Tato metoda je termická, tzn. vzniká při ní tepelná energie. Aby bylo zabráněno poškození okolních tkání vzniklou tepelnou energií, metoda se provádí v tzv. tumescentní anestezii, kdy je ošetřovaná žíla obalena roztokem s anestetikem. 

Oproti tomu metoda ClariVein je metodou mechanicko-chemickou, kdy je do nitra postižené žíly zaveden katetr zakončený diamantovým kotoučkem, který vybrousí endotel za současného vstřikování slkerotizačmní látky. Tato metoda je méně bolestivá než EVLT, jelikož není potřeba vytvořit ošetřované žíle obal. Tudíž je aplikováno i menší množství anestetika, což umožňuje provést zákrok na obou končetinách najednou. 

Operační zákrok na jedné končetině trvá přibližně hodinu a pacient po odchází domů. 

Hlavní výhodou uvedených miniinvazivních metod je šetrnost operačního zákroku a podstatně kratší pooperační rekonvalescence. A navíc dobrý kosmetický efekt. 

Ale ne každý pacient je ovšem k uvedeným metodám vhodný, rozhodnout o vhodnosti metody lze pouze na podkladě kvalitního ultrazvukového vyšetření žil dolních končetin.

Trápí-li vás křečové žíly a máte-li obavy z operace v celkové narkóze, zvážíme možnost miniinvazivního zákroku dle vašeho ultrazvukového nálezu. 

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat přes náš formulář, nebo na telefonním čísle +420 607 038 631.