CM Slim

Formování posty CM Slim
CS Slim

Aplikace CM Slim je podobná tomu, jak přirozeně stahujeme naše svaly, ale v mnohem větší frekvenci a síle (ale stále v bezpečné míře), než je naše tělo schopno vyvinout. Během 30 min. jich vaše tělo provede více než 36.000. Technologii CM nelze napodobit cvičením, jelikož se dá  přirovnat ke stejnému množství leh-sedů nebo kliků.

Tisíce opakovaných hlubokých kontrakcí (stahů) zvyšují pevnost svalů a snižují tukovou vrstvu díky uvolňování mastných kyselin z tukových zásob včetně hlubokého viscerálního tuku.

Tyto jednoduché fyziologické principy vedou k ohromujícím výsledkům.  Remodelace je dokonalá – ztráta podkožního tuku a viditelné zvýraznění svalů během jediné aplikace.

Ošetření je komfortní a prakticky bezbolestné. Aplikační hlavice přístroje CM Slim se přes oblečení přiloží a připevní pomocí pružného pásu na konkrétní oblast těla – břicho, hýždě, stehna nebo lýtka. Protokol doporučuje 6 sezení trvajících 30 minut v jedné lokalitě během zhruba 3 týdnů, optimálně s odstupem 3 dnů.

Účinky jsou patrné od prvního sezení, výsledky jsou kumulativní a prohlubují se během doporučené kůry 6 aplikací v průběhu 3 týdnů. Klinické studie uvádějí průměrné 18% zvýšení svalové hmoty a průměrné 21% snížení lokalizovaného tuku po ukončené kůře.

CM Slim  SPALUJE TUKY,BUDUJE SVALY

  • Supra-maximální indukovaný body-forming HI-EMTICM – technologie certifikovaná nejvyšším standardem FDA jako zdravotnický prostředek
  • CM Slim indukuje během jedné 30-ti minutové terapie až 36.000 supramaximálních svalových kontrakcí, jejichž klíčovým zdrojem energie je tuková tkáň.
  • CM Slim využívá patentovaného principu HIEMT.  Fenomén indukovaných stahů se nazývá supramaximální kontrakce

CS Slim